S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies.Kliknutím na tlačítko "OK"súhlasíte s použitím preferenčných,štatistických a marketingových cookies pre nás a našich partnerov.Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prechádzania webom.Podrobné informácie o nastavení k cookies nájdete na zde ##COOKIES_DETAIL END##

                                                                                    UPOZORNENIE !

  Fotografie sú chránené autorským právom a bez nášho súhlasu je zakázané akékoľvek kopírovanie a ich ďalšie šírenie.Ďakujeme za pochopenie.

       

  JARMOKY a TRHY 2024 

  Pripravujeme termíny!

    Tešíme sa na Vás !

 31.5-1.6.2024- RUŽOMBEROK

13,14,15.6.2024-SABINOV

18,19,20,21.7.2024-Spišská Nová Ves

...a budeme pokračovať

        

 

 

NOVINKY

arr3arr3

TOVAR V AKCII

bežná cena 15,00 €
naša cena 14,00 €
skladom
bežná cena 25,00 €
naša cena 17,00 €
skladom
naša cena 12,00 €
skladom

KONTAKTY

MODELKO s.r.o.
Osloboditeľov 53/A
04017 Košice - Barca
tel: +421 905 411 883
modelko(a)zoznam.sk
Obchodný register-Okresný súd Košice I, oddiel sro

NAJPREDÁVANEJŠIE

naša cena 18,00 €
skladom
naša cena 14,00 €
skladom
naša cena 25,00 €
skladom


OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Obchodné podmienky -Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je MODELKO s.r.o., Osloboditeľov 53/A, 04017 Košice.

2. Predávajúcim je MODELKO s.r.o., Osloboditeľov 53A ,04017 Košice

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.modelko.sk je spoločnosť MODELKO s.r.o., Osloboditeľov 53/A, 04017 Košice.

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.

Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

1. a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

2. b. platba pri donáške v rámci mesta Košice /okrem mest.časti Šaca/

3. c. platba na účet po elektronickom doručení predfaktúry

4. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok V.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 15 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: 1. a. Slovenskej pošty, 2. b. kuriérskej spoločnosti, 3. c. vlastnou dopravou predávajúceho

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1.Poplatky sú uvedené v cenníku pri zadávaní objednávky

2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar je právo kupujúceho bez storno poplatku.Formulár na ODSTÚPENIE OD ZMLUVY Vám posielame už priamo s potvrdením Vašej objednávky.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby,ktoré sú vymedzené v §7 odst.6písm.a) až l) zákona č.102/2014 Z.z.Medzi tieto sa zaraďuje tovar zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa,ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť,ak bol tovar zabalený a tento obal bol porušený a podobne.Aktuálne znenie je dostupné v platnom zákone uvedenom v tomto bode.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný: a. prevziať objednaný tovar, b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný: a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektucertifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

5. Tieto všeobecné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim,ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom,ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu,alebo ak sa domnieva,že predávajúci porušil jeho práva,má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťouo nápravu.Ak predávajúci na žiadosť odpovie zamietavo,alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania,spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľskýchsporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prvo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia-(www.soi.sk)-alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky((https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1),pričom spotrebiteľ má právo voľby,na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sa obráti.Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternetívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line,ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.   Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternetívneho riešenia sporov.

7.Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č.40/1964 Zb.Zákona č.250/2007 Z.z.,Zákona č.102/2014 Z.z.,Zákona č.18/2018 Z.z.,Zákona č.22/2004 Z.z.,ako aj Zákona513/1991Z.z.

8.V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami,majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

9.Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.marca.2022.

                             

REKLAMAČNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (e-shopu)

1.Reklamovať je možné len tovar,ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.

2.Ak kupujúci je spotrebiteľ(fyzická osoba,ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov ,ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianského zákonníka a týchto reklamačných podmienok.Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný,záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom,postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

3.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti ,alebo priamo od predávajúceho,ak si tovar preberá kupujúci osobne,v deň jeho prevzatia.

4.Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho hneď po zistení vady.

5.Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

      1)k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim

      2)nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,spôsobom iným,ko bol uvedený v návode na používanie

      3)používaním tovaru v podmienkach,ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prestrediu tovaru           podľa návodu

      4)zanedbaním strárostlivosti a údržby o tovat

      5)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

      6)používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,všeobecnými zásadami.technickými normami,bezpečnostnými                     predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady,ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7.Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež na bežné opotrebenie tovaru(alebo jeho časti)spôsobené používaním tovaru.Za vadu nie je možné považovať,ako vyplýva už z povahy veci,doba jej min.trvanlivosti alebo doba spotreby,ktorá môže byť obmedzená na kratší čas.Doba minimálnej trvanlivosti,doba použiteľnosti,doba spotreby alebo obdobná lehota je uvedná na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

8.Reklamovaný tovar je potrebé zaslať na našu adresu uvedenú nižšie,avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu.Tovar je potrebné vhodne zabaliť,aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar poslať doporučene,prípadne ako poistenú zásielku.K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.......(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne(poštou) alebo osobne. Naša adresa:MODELKO s.r.o.,Osloboditeľov 53/A,04017 Košice.Kontakt na osobu pre riešenie reklamácií:Iveta Klimová-tel.č.+421 905 411 883.

9.Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnemí reklamácie tovaru vo vhodnej forme.Za deň uplatnemia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu,najneskôr však momentom,kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie.Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď,musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10.Predávajúci je povinný určiť spôsobvybavenia reklamácie ihneď,v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.V odôvodnených prípadoch,najmä,ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenietovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď,v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr..Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právoodstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11.Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

     1.Ak ide o vadu,ktorú možno odstrániť,má kupujúci právo,aby táto vada bola bezodplatne odstránená bez zbytočného odkladu.

     2.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci,alebo ak sa vada týka len súčasti veci,výmenu súčasti ,ak tým                   predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

     3.Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec,ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

     4.Ak ide o vadu,ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo odstúpenie od        zmluvy.Takéto isté právo má kupujúci v prípade, ak síce ide o odstrániteľné vady,ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

     5.Ak ide o iné neodstrániteľné vady,má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12.Reklamácia sa považuje za vybavenú,ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru,jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru,písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu.O výsledku reklamačného konania je kupujúci informovaný v zákonnej lehote.

13.Nepoškodenie tovaru,resp.neporušenosť obalu(podľa pokynov pri preberaní tovaru)je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru,nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť.Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu.Vaším podpisom kurierovi potvrdzujete,že obal je nepoškodený.

14.Tieto reklamečné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok,a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykolvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.

 

NDA1YjcxO