S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

                                                                                    UPOZORNENIE !
 •   Fotografie sú chránené autorským právom a bez nášho súhlasu je zakázané akékoľvek kopírovanie a ich ďalšie šírenie.Ďakujeme za pochopenie.
 •                                                                            

           JARMOKY a TRHY 2021

-zatiaľ všetko zrušené!                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

arr3arr3

TOVAR V AKCII

naša cena 8,00 €
skladom
naša cena 7,00 €
skladom
naša cena 7,00 €
skladom

KONTAKTY

MODELKO s.r.o.
Osloboditeľov 53/A
04017 Košice - Barca
tel: +421 55 6855 666
modelko(a)zoznam.sk

NAJPREDÁVANEJŠIE

naša cena 14,50 €
skladom
naša cena 24,00 €
skladom
naša cena 15,50 €
skladom

» Obchodne podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je MODELKO s.r.o., Osloboditeľov 53/A, 04017 Košice.
 2. Predávajúcim je MODELKO s.r.o., Osloboditeľov 53A ,04017 Košice
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.modelko.sk je spoločnosť MODELKO s.r.o., Osloboditeľov 53/A, 04017 Košice.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 1. a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
 2. b. platba pri donáške v rámci mesta Košice /okrem mest.časti Šaca/
 3. c. platba na účet po elektronickom doručení predfaktúry
 4. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 15 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 1. a. Slovenskej pošty,
 2. b. kuriérskej spoločnosti,
 3. c.vlastnou dopravou predávajúceho

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 

 1. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
  1. a. pri doprave DPD prepravnou spoločnosťou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu:
  2. platíte 3 eurá-balík do 40eur
  3. platíte 3,50 eur-balík nad 41eur
  4. neplatíte -balík nad 150 eur
  5. pri dobierke platíte 1,20 eura
 2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby,ktoré sú vymedzené v §7 ods.6 písm.a až l zákona č.102/2014.Z.z.Poznámka k bodu 6.-medzi tieto sa zaraďuje tovar zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa a tovar ktorý nie je možné z hyg.dôvodov vrátiť.

Článok X. 

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:
  a. prevziať objednaný tovar,
  b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:
  a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu.

 

Článok XI. 
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly,prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č.18/2018 Z.z.

 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich spístupnením neoprávneným osobám,prijatím vhodných techniských a organizačných opatrení.Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmusle §19 a nasl.Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  a,právo na informácie,ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,                                                        b,právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby-§21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané,pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný email:modelko@ zoznam.sk.                                                                                                                    c,právo na ochranu osobných údajov-§22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne                      d-d,právo na vymazanie osobných údajov-§23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem,aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,                                                                                                                                          e,právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov-§24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate ,že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom                                                                                                                          f,právo namietať spracovanie osobných údajov-§27 Zákona                                                                                            g, právo na prenosnosť osobných údajov                                                                                                                      h,právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov                                                                                                                      ,
 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:titul,meno,priezvisko,fakturačná adresa,adresa na doručenie,telefónne číslo,e-mailová adresa,tieto sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.Tieto údaje sú uchovávané po dobu 10 rokovpre účely archivácie.V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr,dodacích listov,zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu,informácie o čase,ktorý venujete prezeraniu týchto stránok,aj informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate.Cookies sú textové súbory,ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vámdokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah.Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem.Niektorésúbory Cookie sú súbormi tretích strán,napr.Youtube,Google a podobne.
 7. Súbory Cookies si môžte kedykolvek vymazať alebo ich zber nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača.Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov Cookies,nastavíte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu,súhlasil zo zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu
 9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko,e mailová adresa sú poskytnuté na dobu 5 rokov a nie sú poskytované tretím stranám.
 10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykolvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov,pričom tieto okamžite mažeme.Odhlásenie je možné zaslaním tohto odvolania na našu emailovú adresu:modelko@zoznam.sk,Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e -mailového marketingu.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 29. decembra 2014.


V Košiciach , 02. 01. 2018


 

 
MmQwMDg